Hello Kitty

Rosto: 7,5x8cm Corpo inteiro: 8,5x6,5cm